• Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!

Studio piosenki i działalność zespołów wokalnych jest finansowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim i działają w jego strukturze.

 

Zespół Wokalny FRELKI I  SYNKI początkowo działał razem z Kupskim Echem, od 2013 roku koncertuje samodzielnie.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zespolfrelki

 

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU:

- I miejsce V Konkursie Piosenki Niemieckiej “Wir suchen den Superstar!” 2020 w duecie z Emilią Kupiec,

- I nagroda w kategorii 'zespoły' w IV Gminnym Konkursie Piosenki Niemieckiej - "Wir suchen den Superstar" - Kup 2019,

- Wyróżnienie w w IX Stobrawskim Festiwalu Piosenki Turystycznej, Świerczów 2018,

- I miejsce w VIII Stobrawskim Festiwalu Piosenki Turystycznej, Pokój 2017,

- I miejsce w konkursie piosenki niemieckiej, w kategorii duet/tercet, Kup 2017,

- I miejsce w konkursie piosenki niemieckiej, w kategorii zespół, Kup 2017,

- II miejsce i srebrny Liść Dębu w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu”- Dąbrowa 2017,

- I miejsce w Opolskim Konkursie Niemieckiej Piosenki Bożonarodzeniowej, Weihnachts w Opolu, (grudzień 2016, konkurs wojewódzki),

- I miejsce w X Otwartym Konkursie Piosenki „Nas łączy muzyka” 2016 w kategorii „zespół/duet”, Węgry, 2016 (konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim),

- Laureat XXI Festiwalu Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko w Olszance, Olszanka 2016,

- II miejsce (razem z Kupskim Echem ) w Wojewódzkim Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej w Walcach, 20.11.2016 r,

- I nagroda w IV Konkursie Piosenki Angielskiej, Chróścice, 2016 r,

- III miejsce i Brązowy Liść Dębu w XVII Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu”- Dąbrowa 2016,

- II miejsce i Srebrny Liść Dębu w XVI Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu”- Dąbrowa 2015,

- III nagroda w XII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „WIATRAKI 2014” w Kosorowicach, (festiwal wojewódzki),

- I nagroda w IX Festiwalu Polskiej Piosenki „Mikrofon i Ty” w Opolu, 2014,

- I nagroda w XXI Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” Łubnianach (festiwal regionalny - ponadwojewódzki) 25.04.2014r.,

- I miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej w Chróścicach 6.03.2014r.,

- III nagroda w VI Festiwalu Piosenki „Jesienne nutki” w Komprachcicach w 25.11.2013r. (festiwal wojewódzki).

Podziel się z innymi: