• Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!
 • Studio Piosenki Agnieszka Ślusarczyk
  Studio Piosenki zaprasza serdecznie w swoje szeregi!

Studio piosenki i działalność zespołów wokalnych jest finansowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim i działają w jego strukturze.

 

Zespół Wokalny Wizja – powstał w 2015 r., swój debiut miał w grudniu br. podczas imprezy „Przełamuj bariery ze Świętym Mikołajem” w GOKu w Dobrzeniu Wielkim. W czerwcu 2016 r. reprezentował GOK i Opolszczyznę na koncercie z okazji XXV rocznicy podpisania Traktatu o Dobrosąsiedztwie między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską na dziedzińcu Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat w Moguncji.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/zespolwizja

 

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU:

- II miejsce w XII Konkursie Piosenki Łączy nas muzyka, Węgry 2017,

- wyróżnienie w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „Liść Dębu”- Dąbrowa 2017,

- I nagroda w IV Konkursie Piosenki Angielskiej, Chróścice, 2016 r,

- wyróżnienie w X Otwartym Konkursie Piosenki „Nas łączy muzyka” 2015 w kategorii „zespół/duet”, Węgry, 19.12.2015 (konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim),

- I nagroda w I Otwartym Konkursie Piosenki "Zaśpiewaj Razem z Nami 2016". Konkurs wojewódzki, 2 kwietnia 2016 roku w Domaradzkiej Kuźni.

Podziel się z innymi: